გაფრთხილება რისკების შესახებ

«MTRobot.net» პორტალის ადმინისტრაცია გაცნობებთ ვაჭრობის დროს რისკების შესახებ საკრედიტო მხარესთან ერთად. რამდენად სარისკოა დაბანდება ფორექსის საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე? პასუხი ამ შეკითხვაზე დამოკიდებულია თქვენ მიერ არჩეული ინვესტირების სტრატეგიაზე. დიახ, ინვესტირებაზე, რადგან გამოუცდელი ტრეიდერის ჩვეულებრივი სავალუტო სპეკულაციები განწირულია წაგებაზე. არსებობს რამოდენიმე მიზეზი – ადამიანს არ შეუძლია მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება ყიდვაზე ან გაყიდვაზე თუ არ იცის ფუნდამენტური პროცესები, რომლის მიხედვით მოძრაობენ სავალუტო კურსები ამა თუ იმ მიმართულებით. მაგრამ თუ ტრეიდერი მართალი აღმოჩნდება, მას არ შეუძლია ადეკვატურად შეაფასოს შესაძლო რისკები ან შესაძლებელი მოგება ზოგი ფაქტორების გამო, რომლებზეც ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ მოახდენს გავლენას!

უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერ სპეკულაციები – ეს არის მაღალრისკიანი ქმედებები. ერთადერთი გამოსავალი თქვენთვის შეიძლება გახდეს სრულად ავტომატური სავაჭრო სისტემა, რომელიც მოქმედებს წინასწარ გამომუშავებული ალგორითმის მიხედვით და არ ოცნებობს არარეალურ მოგებაზე, როგორც ადამიანი. სავაჭრო რობოტებს აქვთ განსაზღვრული ყველა რისკი და აქვთ შეზღუდვები, ტრეიდერს კი არა. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი ტრეიდერს შეუძლია ყველაფრის გაუარესება.

 

ავტომატურ სავაჭრო სისტემებს აქვს პარამეტრების შეცვლის და ოპტიმიზაციის შესაძლებლობა საბაზრო პირობების მიხედვით. თუ დამწყები ტრეიდერი, მაგალითად სავაჭრო რობოტის მიერ უკვე გახსნილ პოზიციას დაუმატებს მოცულობას, 100000%-ანი მოგების მოლოდინით და ამ დროს ბაზარზე უეცრად მოხდება მოძრაობები, ასეთ შემთხევაში გარკვეული რაოდენის უარყოფითი გარიგებები შეცვლის მანამდე მომგებიან გარიგებას, გახსნილს მრჩეველის მიერ.

 

ამიტომაც საჭიროა დავიცვათ რამოდენიმე რეკომენდაცია რისკის შეზღუდვასთან დაკავშირებით:

  1. საჭიროების გარეშე არასოდეს არ ჩაერიოთ ავტომატური სისტემის მუშაობაში.
  2. ფორექს მრჩეველებისთვის გამოიყენეთ ცალკეული სავაჭრო ანგარიში და არ განახორციელოთ გარიგებები, სადაც მუშაობს რობოტი.
  3. მიაწოდეთ სავაჭრო რობოტს 24 საათიანი წვდომა ფორექსის ბაზართან და გამოიყენოთ ცალკე გამოყოფილი სერვერი VPS.
  4. არ ჩადოთ ერთ სავაჭრო ანგარიშზე საკუთარი ყველა ფულადი სახსრები. გარისკეთ მხოლოდ იმ თანხის რაოდენობით, რომელიც არ გაანადგურებს ტრეიდერის ცხოვრებას მოულოდნელი მოვლენების შემთხვევაში.

 

ამ მარტივი წესებით თქვენ შეძლებთ საკუთარი თავის არიდებას მაღალი რისკებისგან!

მაგრამ მაინც უნდა გაითვალიწინოთ, რომ მომგებიანი გარიგებები წარსულში არ იძლევა გარანტიას იმისა, რომ მომავალი გარიგებებიც დადებითი შედეგებით დასრულდება! სავალუტო ბაზარზე ნებისმიერ დროს შეიძლება მდგომარეობა შეიცვალოს და რობოტების წინა პარამეტრებმა აღარ იმუშაოს ახალი პირობებში. რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანია დროულად მოგაწვდით მრჩეველების პარამეტრების განახლებას, თუმცა არ არსებობს არაფერი იდეალური. ამის გარდა არსებობს არასაბაზრო რისკებიც – ეს არის პროვაიდერთან კავშირის დაკარგვა, სერვერის მუშაობის შეჩერება ან საბროკერო ტერმინალის დროებითი გათიშვა ან სხვა ფორს-მაჟორი. «MTRobot.net» არ არის პასუხისმგებელი თქვენი სახსრების დაკარგვასთან, რომელიც თქვენ სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგეთ და მიენდეთ ინფორმაციას, რომელიც განთავსებულია ფორექს-ტრეიდინგისთვის მიძღვნილ საიტზე: კოტირებებს, გრაფიკებს, რობოტებს, სიგნალებს და ასე შემდეგ. ”MTRobot.net”-ის გამოყენებით თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით რისკებს ვაჭრობასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე და არ გექნებათ პრეტენზიები „MTRobot.net’’-სთან სავაჭრო რობოტების წარუმატებელი მუშაობის შემთხევევაში. შემოსავლიანობა წარსულში არ გვაძლებს შემოსავლიანი მომავლის გარანტიას. არ დაგავიწყდეთ, რომ ფორექს მრჩეველი პირველ რიგში არის პროფესიონალური ინსტრუმენტი ტრეიდერის ხელში და შედეგი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გამოიყენებს და მართვას ამ ინსტრუმენტს თავად ტრეიდერი.

 

სავაჭრო ინსტრუმენტები შეიძლება არ მოერგოს ყველა ინვესტორს, ამიტომაც თქვენ უნდა იყოთ ინფორმირებული შესაძლო რისკების შესახებ და დასახმარებლად მიმართოთ დამოუკიდებელ ფინანსურ კონსულტანტებს შეკითხვების ან ეჭვების შემთხევევაში.

© საავტორო უფლებები პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ეკუთვნის «MTRobot.net».